Български English Français
Начало » Международно сътрудничество » Международна работна група по защита на личните данни в телекомуникациите

Международна работна група по защита на личните данни в телекомуникациите

Международната работна група по защита на личните данни в телекомуникациите (позната още като Берлинска група) включва представители от органите за защита на данните и международни организации от целия свят, занимаващи се с въпросите на неприкосновеността на личния живот. Тя е основана през 1983 г. в рамките на Международната конференция на защита на личните данни и неприкосновеността на личния живот по инициатива на берлинския комисар по защита на данните, който оттогава председателства Групата. Членове на Групата са както специалисти в областта на високите технологии, така и юристи, тъй като работата на Групата има както технологичен, така и правен аспект.
От основаването й до сега Групата е приела многобройни общи позиции и работни документи, насочени към подобряване на защитата на личната неприкосновеност в сферата на телекомуникациите. След приемането им от Групата, документите се представят за обсъждане и приемане на пленарно заседание на Работната група по член 29 от Директива 95/46/ЕО.
 От началото на 90-те години Групата се фокусира по-специално върху защитата на личните данни в Интернет.
Повече информация за работата на групата и приетите от нея документи може да бъде намерена на уебсайта на групата http://www.berlin-privacy-group.org.
 

Файлове за сваляне

Изтегли файла Работен документ "Актуализация на въпросите за личната неприкосновеност и сигурността при интернет телефонията и свързаните с нея комуникационни технологии"
Изтегли файла Прессъобщение от 02.08.2016 г. "Приет е Работен документ по въпросите на неприкосновеността на личния живот и сигурността при интернет телефонията (VoIP) и свързаните с нея комуникационни технологии"


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings