Български English Français
Начало » Международно сътрудничество » Международна конференция на органите по защита на личните данни и неприкосновеността

Международна конференция на органите по защита на личните данни и неприкосновеността

Международната конференция на органите за защита на личните данни и неприкосновеността е най-значимият глобален форум на органите за защита на личните данни. От свикването й през 1979 до сега, повече от три десетилетия, тя осъществява на международно ниво лидерство в областта на защитата на личните данни. Това се постига посредством обединяването на усилията на сто и десет акредитирани членове и шестнадесет наблюдатели.
Международната конференция създава среда, в която органи за защита на личните данните от целия свят имат възможност да осъществяват ефективно своите мандати както самостоятелно, така и съвместно.
Мисията на Международната конференция на органите по защита на личните данни е:
- да бъде значим международен форум на органите за защита на личните данни и неприкосновеността;
- да разпространява знания и практически опит, да подпомага органите за
по-ефективното изпълнение на техните мандати;
- да осигури лидерство в областта на защитата на личните данни и неприкосновеността на международно ниво;
- да свързва и подкрепя усилията на местно и регионално ниво, както и в други международни форуми, и да даде възможност на органите по-добре да защитават и популяризират защитата на личните данни и неприкосновеността.
Международната конференция има петчленен управителен орган - изпълнителен комитет, който се състои от председател, двама членове, избрани ex officio, както и домакините на предходната и следващата конференция.
 
Комисията за защита на личните данни на Република България се присъединява към Международната конференция на органите за защита на личните данни и неприкосновеността на 29 октомври 2010 г.
 
Повече информация за Международна конференция на органите за защита на личните данни и неприкосновеността може да намерите ТУК.
 
 

 


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Cookie Settings