Български English Français
Начало » Информация от годишния финансов отчет на КЗЛД за 2015г.

Информация от годишния финансов отчет на КЗЛД за 2015г.


Файлове за сваляне

Изтегли файла Баланс на КЗЛД за 2015 г.
Изтегли файла Отчет за приходите и разходите за 2015 г.
Изтегли файла Отчет за касовото изпълнение на бюджета на КЗЛД за 2015 г. (Б-3)
Изтегли файла Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС 2015 г. (СЕС-3-КСФ)
Изтегли файла Отчет за касовото изпълнение на сметките за средства от ЕС 2015 г. (СЕС-3-ДЕС)
Изтегли файла Отчет за сметките за чужди средства за 2015 г. (Б-3 с код 33)
Изтегли файла Приложение към сборния финансов отчет
Изтегли файла Одитен доклад на Сметната палата за извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на КЗЛД за 2015 г.
Изтегли файла Одитно становище на Сметната палата за заверка на Годишния финансов отчет на КЗЛД за 2015 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2