Български English Français
Начало » Полезна информация » Обработване на лични данни в търговски обекти и в електронната търговия

Обработване на лични данни в търговски обекти и в електронната търговия

· В случай, че пазарувате с дебитна или кредитна карта в различни търговски обекти - магазини, бензиностанции, следва да знаете, че касиерите/продавачите имат право да поискат личната Ви карта за сверяване на Вашата самоличност. Това е възможно особено в случай на възникнало съмнение относно идентичността на оправомощения държател на картата и лицето, извършващо конкретното плащане. Ако откажете да представите документ за самоличност, търговецът може да откаже да приеме плащането с представената от Вас дебитна или кредитна карта.
· Важно е да знаете, че е законосъобразна практика търговците да изписват единния граждански номер на своите клиенти-физически лица в издаваните от тях фактури. Това е тяхно задължение съгласно Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, които въвеждат определени изисквания към минимално задължителното съдържание на счетоводните документи.
· Ако решите да използвате услугите на електронната търговия, като например си купите онлайн самолетен билет от туристическа агенция, която не е установена на територията на Република България, то в този случай относно обработването на Вашите лични данни не може да намери приложение българският Закон за защита на личните данни. При нарушаване на Вашите права, следва да сезирате надзорният орган по защита на личните данни на конкретната държава.

 

01.06.2016 г.


Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2