Начало » Обучение в областта на защитата на личните данни


Обучение в областта на защитата на личните данни

КЗЛД е единственият орган на територията на Република България, който извършва обучение в сферата на защитата на личните данни. Тази дейност е нормативно установена в Закона за защита на личните данни. Обучението е безплатно, провежда се със собствения ресурс на Комисията и се извършва за администратори и обработващи на лични данни от частния и публичния сектор, по инициатива на КЗЛД или по заявка от страна на обучаеми.

Обучението по защита на личните данни за администратори и обработващи лични данни стартира с обща задължителна подготовка по всички основни въпроси в областта на защитата на личните данни, като се отчита и спецификата на работата на съответните обучаеми и техните потребности от обучение. Основните теми, изнасяни по време на всяко едно обучение, обхващат следното:

  • Правна уредба на защитата на личните данни;
  • Основни понятия в областта на защитата на личните данни;
  • Понятие за лични данни;
  • Задължения на администраторите на лични данни;
  • Комисия за защита на личните данни - състав, правомощия, производства пред Комисията;
  • Технически и организационни мерки за защита на личните данни;
  • Права на физическите лица;
  • Административно-наказателна отговорност в областта на защитата на личните данни.

За да бъде по-полезно за вас провежданото от нас обучение, сме подготвили въпросник за проучване на нуждите от обучение в областта на защитата на личните данни.

Попълнете въпросника тук! »

Видеоматериали


Конкурс за деца

Конкурс за деца


Официален сайт на Комисията за защита на личните данни