Начало » 28 януари – ден за защита на личните данни


28 януари – ден за защита на личните данни

На 28 януари Европа отбелязва Деня за защита на личните данни. На тази дата през 1981 година европейските държави, които поддържат прокламираните от Съвета на Европа фундаментални принципи за защита на човешките права, са получили възможност да се присъединят към Конвенция No 108 на Съвета на Европа за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни.

2011 година отбеляза 30-та годишнина на Конвенция 108 и направи сериозна заявка за всеобхватна реформа на европейската правна рамка в областта на защитата на личните данни и неприкосновеността. Европейският съюз и Съветът на Европа, в условия на възможно най-висока координация, набелязаха и предстои да реализират основните направления, които ще придадат нов, модерен и обърнат към света облик на европейския режим за защита на личните данни.

Следвайки този ход на развитие, 2012 година беше съдбовна за конкретното формулиране на новите европейски стандарти, за моделирането на които сме изправени пред нелека и деликатна задача: те трябва да са освободени от излишна административна и финансова тежест, да дават още по-големи гаранции за сигурност и защита, да направят реално упражняването на гражданските права и същевременно, да не създават пречки пред свободния пренос да информация.

Тези взискателни условия и необходимост за преосмисляне на структурата на бъдещия режим за защита на личните данни са естествен и очакван отговор на съвременните предизвикателства – развитието на информационните технологии, които отвориха врати за появата на информационното общество и глобалния бизнес. А в „Глобалния век” всички физически ограничения върху преноса и споделянето на информация, по думите на заместник-председател на Европейската комисия Вивиан Рединг, са безсмислени.

Предизвикателство обаче остава опазването на човешкото достойнство и лична неприкосновеност.

Ето защо, връщайки се към въпроса защо отбелязваме Деня за защита на личните данни, следва логичният отговор, че целта на тази инициатива е да даде шанс на всички европейски граждани, както и на хората и организациите по света, които се чувстват съпричастни, да разберат какво са личните данни и да развият отговорно отношение към тяхното предаване, както и да осъзнаят рисковете, свързани с тяхната обработка и използване.

28 януари е Денят, в който експертите в областта на защитата на личните данни срещат представителите на гражданското общество и споделят основните принципи и цели на своята професионална мисия.

И макар че отбелязването на 28 януари – Деня за защита на личните данни, е традиция, включването в инициативата е абсолютно доброволно. Зависи единствено от желанието, съпричастността към каузата и индивидуалните възможности на институциите и организациите, които се включват в нейното провеждане.

Комисията за защита на личните данни не пропуска тази възможност и винаги с ентусиазъм подхожда към избора на мероприятия и начините, по които основните послания на Деня за защита на личните данни най-бързо и успешно ще достигнат до своите адресати. Разработили сме цялостна стратегия, която включва разпространението на интересни информационно-образователни материали за най-интересните казуси от практиката на Комисията. Предвидили сме провеждането на разнообразни тематични обучителни семинари и гарантираме повече удобство за гражданите в ежедневния им контакт с Комисията за защита на личните данни.

Каним Ви да се възползвате максимално от нашите предложения за повишаване на Вашата информираност и гражданска ангажираност, някои от тях ще продължат през цялата година…

Видеоматериали


Конкурс за деца

Конкурс за деца


Официален сайт на Комисията за защита на личните данни