Начало » Връзки с отделни структури на КЗЛД


Връзки с отделни структури на КЗЛД

Адрес: гр.София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Център за информация и контакти
тел. 02/91-53-518

Дирекция „Нормативна дейност, международно сътрудничество, планиране и обучение”

Отдел „Правни становища и международно сътрудничество”
тел. 02/91-53-565, 02/91-53-563

Дирекция  „Правни производства и надзор”

Отдел „Правни производства и процесуално представителство”
тел. 02/91-53-535

Отдел „Контрол и административно-наказателни производства”
тел. 02/91-53-527

Деловодство
тел. 02/91-53-515, 02/91-53-519
факс 02/91-53-525

Приемна – работно време:
9:00 - 17:30 ч.

Електронна поща: kzld@cpdp.bg
Интернет страница: www.cpdp.bg

Видеоматериали


Конкурс за деца

Конкурс за деца


Официален сайт на Комисията за защита на личните данни