Начало » 10 години КЗЛД


10 години КЗЛД

През 2012 година, Комисията за защита на личните данни чества 10 години от своето създаване. През всички тези години, защитата на личните данни на гражданите за нас бе не просто законодателно изискване, а морален ангажимент и акт на съпричастност към задълбочаващия се дефицит на неприкосновеност на личния живот.

Днес, Комисията за защита на личните данни е завършена, модерна институция, подготвена успешно да се справи с предизвикателствата на своето време и същевременно да развива новаторски инициативи в услуга на обществото.

Освен изпълнението на своите ежедневни задължения по осъществяването на цялостен контрол върху спазването на Закона за защита на личните данни, разглеждането на жалби, издаването на становища и предписания, разрешаване предоставянето на лични данни в други държави, КЗЛД демонстрира своята гражданска ангажираност и чрез реализирането на различни собствени инициативи.

За улеснение на гражданите, Комисията за защита на личните данни разполага с Център за връзка с гражданите, който през 2012 година стартира с модернизирана версия, както и със система за електронна регистрация на администратори на лични данни (еРАЛД), която позволява поддържането на публични регистри, свободно достъпни за гражданите чрез официалния сайт на Комисията.

Успешно преминалата оценка по Шенген в областта на защитата на личните данни, резултатното и професионално пренасяне на европейски добри практики в българското законодателство, активния принос на КЗЛД в моделирането на европейските норми за гарантиране на неприкосновеността, все по-високо ценената експертиза на Комисията от страна на публичния и частния сектор, подчертават значимостта й като надежден и сигурен партньор на гражданите на Република България.

Като отчитаме, че повишаването на информираността на обществото относно правото на защита на личните данни и неприкосновеност е процес с постоянен характер и предвид желанието ни да достигнем до всеки един гражданин персонално, Ви каним да посетите нашето специално интернет приложение, посветено на 28 януари – Ден за защита на личните данни и 10 години от създаване на Комисията за защита на личните данни.

В него ще имате възможност да се запознаете отблизо с различни актуални въпроси от проблематиката на защитата на личните данни и рисковете, свързани с интернет пространството, видеонаблюдението, копирането на личните карти и Вашите права в Шенген.

Заповядайте във Вашата защитена територия на www.cpdp.bg/10-godini.

Видеоматериали


Конкурс за деца

Конкурс за деца


Официален сайт на Комисията за защита на личните данни