Български English Français

Новини

 • Децата и техните лични данни

  Децата се ползват със специална защита на личните им данни. За КЗЛД това е задача с приоритетен характер.

 • Инструмент за самооценка

  Инструмент за самооценка на малки и средни предприятия за оценка на съответствието им с Общия регламент относно защитата на данните

 • Представяне на мобилното приложение „GDPR в твоя джоб”

  Представяне на мобилното приложение „GDPR в твоя джоб”

 • Общ регламент относно защитата на данните

  Прилагането на Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679) започна от 25 май 2018 г. Регламентът защитава личните данни на всички лица на територията на ЕС.

05.09.2023
Комисията за защита на личните данни прие тематичен информационно-разяснителен материал по случай предстоящото начало на новата учебна година
Комисията за защита на личните данни прие тематичен информационно-разяснителен материал по случай предстоящото начало на новата учебна година

Първият учебен ден е щастливо лично и семейно събитие, което често се споделя от родителите на учениците, особено на първокласниците. Това е свързано с много публикувани ... повече

04.08.2023
В „Държавен вестник” е обнародвана наредбата по чл. 19, ал. 2, т. 3 от ЗЗЛПСПОИН. КЗЛД публикува и методически указания за приемане, регистриране и разглеждане на сигнали, постъпили при задължените субекти по този закон

КЗЛД информира, че в брой 67 на „Държавен вестник” от 04.08.2023г. е обнародвана, приетата от нея на 27юли т.г. наредба за воденето на регистъра на сигналите ... повече

13.07.2023
Европейската комисия прие решение относно адекватното ниво на защита за безопасни и надеждни потоци от данни между ЕС и САЩ

На 10 юли 2023 г. Европейската комисия прие решение относно адекватното ниво на защита във връзка с Рамката за защита на личните данни между ЕС и САЩ. В решението се ... повече

10.07.2023
Съветът на Европа прие Насоки за защита на личните данни при обработването им за целите на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма

На 05 юли 2023 г. Съветът на Европа публикува Насоки за защита на личните данни при обработването им за целите на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма. ... повече

07.07.2023
КЗЛД открива процедура за обществено обсъждане на проект на Наредба за воденето на регистъра на сигналите по чл.18 от ЗЗЛПСПОИН и за препращане на вътрешни сигнали към Комисията за защита на личните данни

На 4-ти май 2023 г. влезе в сила Законът за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН). Законът въвежда задължение ... повече

   1    2   3   4      | »  

Комисия за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2